Onze aanpak

Elk advies- en/of implementatieproject vraagt om een op maat gemaakte aanpak. Bij het implementeren van een basis sales proces zijn andere eisen en werkzaamheden benodigd dan bij een volledige transformatie van de processen en daarbij behorende tooling.

Tijdens alle fases zullen er kritische vragen gesteld worden om samen tot het beste proces te komen welke ook het best aansluit bij de standaard beschikbare mogelijkheden. Onze aanpak wordt toegespitst op de wensen en de processen van de klant, echter zullen wij de volgende stappen doorlopen om tot de juiste implementatie aanpak te komen:

Stap 1. Persoonlijk contact

Voor elke opdracht zullen wij met de klant een (intake) gesprek hebben over de wensen, eisen en doelen van het project. Aan de hand van deze intake zullen de vervolgstappen bepaald worden en zal er een inschatting van de kosten gemaakt worden.

Stap 2. Workshops

Afhankelijk van de fase en doelen van het project, zullen er één of meerdere workshops gehouden worden om de werkwijze van de klant in meer detail door te nemen om hier het proces op af te stemmen.

Stap 3. Uitwerking oplossingsrichting

Na de workshops zal er een oplossingsrichting bedacht en uitgewerkt worden voor het project in combinatie met een (detail)planning en kosteninschatting, eventueel aangevuld met een roadmap voor het grotere programma. Bij het uitwerken van de oplossingsrichting, zal als eerste gekeken worden naar de standaard beschikbare functionaliteiten alvorens er naar apps of maatwerk gekeken wordt. Deze uitwerking zal daarna aan de klant worden gepresenteerd en indien akkoord, zal de volgende stap aanvangen.

Stap 4. Realisatie

Het daadwerkelijk opstellen/uitwerken van de processen en het implementeren van de gewenste en benodigde functionaliteiten in de applicatie.

Stap 5. Onderhoud en beheer

Nadat het systeem is geïmplementeerd, zal deze onderhouden en eventueel uitgebreid moeten worden. Ook hier kunnen wij de klant bij helpen door het onderhoud en beheer uit handen te nemen of door het opzetten van een Center of Excellence bij de klant zelf met haar eigen werknemers.