Onze diensten

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige advies- en implementatie diensten op het gebied van (Salesforce) CRM. De diensten die wij leveren zijn grofweg in 2 groepen te delen; Implementatie Services (vooraf en tijdens een implementatietraject) en Support Services (na een implementatietraject).

Implementatie services

Gehele project life-cycle

Van het bepalen van de doelstellingen tot en met het leveren van een ingerichte omgeving met getrainde gebruikers

  • Inhoudelijke begeleiding tijdens het implementatietraject
  • Solution Design
  • Configuratie
  • Development
  • Business Analyse / Procesbeschrijvingen
  • Requirements / user stories
  • Integratie
  • Training
  • Deployment

Projectmanagement

Support services

Opzetten van Center of Excellence en de daarbij behorende processen/procedures

Leveren van Support/Admin services